Súp bò ngân hồ

Súp bò ngân hồ

60.000 VNĐ

[0 đánh giá]

Khoai tây chiên

Khoai tây chiên

85.000 VNĐ

[0 đánh giá]

Gà quay giòn bì (1/2 con)

Gà quay giòn bì (1/2 con)

250.000 VNĐ

[0 đánh giá]

Sườn bò mĩ rút xương nướng

Sườn bò mĩ rút xương nướng

275.000 VNĐ

[0 đánh giá]